Inspiration till innovation med livsmedel i fokus

Inspiration till innovation med livsmedel i fokus

Hur stärker vi förmågan att agera på möjligheter? Förnyelse och innovation är sannerligen i ropet. Är du nyfiken på hur ditt företag stärker er förmåga att fånga framtidens möjligheter, och utveckla erbjudande som kunderna verkligen vill ha?

Under denna eftermiddag får du lära mer om vad som kännetecknar innovativa företag. Du får en introduktion till vad innovationsledning, innovationsledare och partnerskapsprojekt är samt du får lyssna till Lantmännen som berättar om hur de jobbar med innovation som ett verktyg i sitt dagliga arbete.

Medverkande 

  • Daniel Richardsson, Innovations- och processledare på RISE
  • Maja Påhlman, Head of Innovation & Insights på Lantmännen, food innovation
  • Cecilia Öster, Verksamhetsledare på Livsmedel i fokus
  • Marie Gidlund, Verksamhetsledare på Sweden Food Arena
  • Kerstin Eriksson, Innovationsledare på Sweden Food Arena

Form av deltagande och ditt engagemang

Detta online-seminarium är dialogbaserat på svenska, via ett zoom-möte. Kortare föreläsningsdelar varvas med dialog med andra deltagare i mindre team och i storgrupp på skärmen. Du förväntas bidraga med ditt aktiva deltagande, nyfikna närvaro och egna erfarenheter. 

Läs mer och anmäl dig här >>>

Detta är ett samarrangemang mellan

RISE – Innovationsledningsprogram
Sweden Food Arena
Livsmedel i fokus