Hållbar sjömat – vad innebär det? – 29 augusti

Hållbar sjömat – vad innebär det? – 29 augusti

Dagens diskussioner kring mer hållbara matvanor rör främst behovet av minskad köttkonsumtion och ökad konsumtion av vegetabilier – gröna proteiner. Men något som ofta faller i skymundan är sjömaten – även kallad blå mat.

Den 29 augusti kl. 09:00 ger Sara Hornborg, forskare på RISE Research Institutes of Sweden en allmän orientering kring konsumtion och produktion av sjömat i Sverige. Områden som kommer tas upp är miljömässig hållbarhet, nutrition, utvecklingstrender, utmaningar och framtida möjligheter.

Webbinariet arrangeras av MatLust i samarbete med RISE.
Anmäl dig till webbinariet om hållbar sjömat här!