25 miljoner kronor att söka – ska stärka svenskt vattenbruk inför klimatförändringar

25 miljoner kronor att söka – ska stärka svenskt vattenbruk inför klimatförändringar


Jordbruksverket utlyser nu 25 miljoner kronor till projekt som på olika sätt kan bidra till vattenbruksföretagens förmåga att möta klimatförändringar. Därmed ska konkurrenskraften stärkas för den svenska vattenbruksnäringen.

Utlysningen ligger inom stödet ”Innovationsprojekt inom vattenbruk”. Från den 15 februari till den 15 april finns 25 miljoner kronor att söka för projekt som bidrar till att anpassa vattenbruket inför klimatförändringar. Det kan till exempel handla om att utveckla eller pröva produkter, tekniker och processer som stärker vattenbruksföretagens möjligheter att fortsätta producera sjömat även vid förändringar i klimatet.

Stärka konkurrenskraften

– Det handlar om att stärka konkurrenskraften för de blå näringarna, och därmed öka förutsättningarna för att vi får mer svenskproducerad sjömat. Det är viktiga mål för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet, säger Cecilia Landström, ställföreträdande enhetschef på Jordbruksverket.

Utlysningar ny metod

Utlysningar av medel är en ny metod för stöd inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Syftet med utlysningar är dels att kunna styra stödmöjligheter till områden där vi ser att det finns ett behov och dels att bättre kunna styra mot de politiskt satta målen i programmet.

– En utlysning innebär att vi avsätter pengar för mer riktade insatser inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammets stöd. Syftet är att utveckla det svenska vattenbruket och yrkesfisket över tid. Utlysningar är öppna under en avgränsad tidsperiod, säger Cecilia Landström.

Mer information

Läs mer om den aktuella utlysningen
Prenumerera på nyheter om havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Den 8 mars arrangerar Livsmedelsacceleratorn ett webbinarium om offentlig finansiering, läs mer här >>