Välkomna alla medlemmar!

Välkomna alla medlemmar!

Sedan vi introducerade möjligheten att bli medlem i Livsmedelsacceleratorn har vi nu 35 medlemmar i nätverket. Varmt välkomna alla nya och gamla företag, vi ser fram emot att arbeta med er! Vi kommer löpande att kontakta alla medlemmar under året, men har du redan nu akuta frågor, gå in och boka ett möte med någon av oss företagscoacher.

Lyckat event för medlemmar om produkt- och processutveckling
I slutet av januari samlades våra medlemmar för en dag fylld med insikter, nätverkande och framtidsspaning inom livsmedelsbranschen. Tack alla medlemmar som bidrog till detta första medlemsmöte.

Matnyttig information och aktuella forskningsrön
Under dagen fick deltagarna ta del av värdefull information om finansiering, testmöjligheter och senaste forskning inom livsmedelsområdet. Vi diskuterade framtidstrender och utmaningar som branschen står inför. Det var en möjlighet att lära sig av experter och kollegor, och att dela insikter och idéer.

Styrgruppen för Livsmedelsacceleratorn
Flera av våra medlemsföretag visade stort intresse för att vara med och påverka verksamhetens framtid och deltagande i styrgruppen. Under eventet genomfördes en omröstning, och två medlemsrepresentanter valdes till styrgruppen, Ola Ekman från Upclry och Fredrik Krook från BaraBraMat. Deras engagemang och kompetens kommer att vara mycket värdefull när vi tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten och ännu bättre möta livsmedelsföretagens behov av stöd och ny kunskap.

Mingel och diskussioner fortsätter i vår Linkedin-grupp
Våra medlemmarna har möjlighet att fortsätta diskussionerna och samarbetet i vår Linkedin-grupp. Där kan vi dela erfarenheter, ställa frågor och inspirera varandra.

Är du nyfiken på att bli medlem? Läs mer om vårt nätverk på hemsidan eller kontakta Maria Holmkvist för att få veta mer om hur du kan vara med och skapa innovationskraft tillsammans!

Bli medlem i Livsmedelsacceleratorn – Livsmedelsacceleratorn