Oatly startar forsknings- och innovationscentrum i Lund

Det nya centrumet Space kommer, när det är färdigt hösten 2023, bli ett innovationshus där Oatlys forskningsteam tillsammans och andra företag, individer och forskningsdiscipliner kommer att utveckla omställningen mot ett mer växtbaserat livsmedelssystem. Tillsammans med den globala innovationsavdelningen ska Oatlys nya forskarteam i Lund etablera en forsknings- och utvecklingsorganisation som kan dra nytta av den…
Läs mer