Livsmedelsverket: Tillfälligt tillstånd att sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige

De livsmedel med insekter som tidigare varit tillåtna i några andra EU-länder som Danmark, Finland och Nederländerna får nu säljas även i Sverige. Enligt gällande EU-lagstiftning definieras insekter som ett så kallat nytt livsmedel och får inte säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet i fråga inte medför någon hälsorisk för konsumenter. Tillståndet…
Läs mer