Fortsatt positiv utveckling för dagligvarubutikerna i november

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 0,5 procent under november 2021 jämfört med samma månad 2020, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Försäljningsutvecklingen i butik uppgick till 2,1 procent under månaden. Butiksförsäljningen stod för hela månadstillväxten. Försäljningen i butik har uppvisat positiva tillväxttal varje månad under det senaste halvåret. Det är tydligt att återgången till det mer…
Läs mer