AGFO – Ett affärsnätverk för dig som är verksam i det svenska matsystemet

AGFO verkar för att företagen och företagarna i det svenska matsystemet, ska mötas och lära av varandra, innovera och utvecklas tillsammans. I affärsnätverket finner du relevanta personer, intressant information och inspirerande mötesplatser som underlättar ditt arbete. På AGFOs hemsida kan du läsa mer om vad som ingår i medlemskapet och hur du anmäler dig