Jordbruksverket: Nytt stöd att söka för förädling av livsmedel

Jordbruksverket: Nytt stöd att söka för förädling av livsmedel

Den 1 februari öppnar ett nytt investeringsstöd för förädling av livsmedel. Närmare 190 miljoner kronor har fördelats ut till länsstyrelserna och Sametinget som handlägger stödet. Förädlingsstödet syftar till att främja en robust livsmedelskedja, minska sårbarheten för företag och öka landets livsmedelsproduktion.

Stödet kan sökas av lantbrukare och mindre företag som vill förädla jordbruks-, trädgårds-, rennärings- eller naturprodukter till livsmedel. Det är möjligt att få upp till 40 procent av investeringskostnaden, som högst 1,2 miljoner kronor. Med mindre företag menas företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Förutom jordbruks- och trädgårdsprodukter kan förädlingen omfatta renkött och annat vilt samt bär, örter, och blommor.

-En förädlad produkt kan ge bättre förutsättningar att hitta nya vägar ut på marknaden och nå konsumenterna, säger Yvette Bårring, näringsutvecklare.

Investeringsstöd för att bredda sin verksamhet
Det finns också ett investeringsstöd för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk. Det kan vara försäljning och servering av förädlade produkter. Diversifiering är all annan verksamhet som en jordbruksföretagare kan göra på sin fastighet som inte räknas som jordbruk, trädgårdsodling, rennäring eller livsmedelsförädling. Diversifieringsstödet kan även ges till förädling som inte är livsmedel för människor, exempelvis träprodukter, smådjursfoder och hudvårdsprodukter samt verksamheter som entreprenad, kursverksamhet och turism m.m. Det är möjligt att få upp till 40 procent av investeringskostnaden, som högst 800 000 kronor.

Mer information
Förädlingsstödet
Diversifieringsstödet