Exportdagen med Team Sweden Livsmedel – 26 oktober

Exportdagen med Team Sweden Livsmedel – 26 oktober

Välkommen till Exportdagen med Team Sweden Livsmedel som denna gång fokuserar på hur vi kan få fler svenskproducerande företag att ta steget till export och delta i våra gemensamma aktiviteter.


Tema: Svag krona – stark export?

En rad omvärldsfaktorer har påverkat svenska livsmedelsproducenter och exportörer de senaste åren, vilket sammantaget har bidragit till ett ökat kostnadsläge. Med en svagare valuta kan det därför vara attraktivt att ge sig utanför landets gränser. På vilket sätt kan det innebära en möjlighet för svenska livsmedelsföretag som redan är på exportmarknaden eller som vill börja exportera?

Ta del av de aktuella politiska processerna som sätter riktningen för de statliga prioriteringarna och ta också del av ett antal berättelser om hur man har lyckats
på olika exportmarknader. Som vanligt kommer Business Swedens experter från en rad globala marknader att redogöra för de senaste trenderna. Passa även på att
möta andra företag och offentliga aktörer som stöttar företag att öka sin export. Efter programmet bjuder bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen in till exportmingel på restaurang TAK som ligger i anknytning till konferenslokalen.

Tid: Torsdag den 26 oktober kl. 10.00-15.30
Plats: Aulan i Näringsdepartementet, Herkulesgatan 17, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig senast den 23 oktober genom att maila till Lidia H Strömberg.

Frågor: Kontakta regeringens nationella exportsamordnare för livsmedelssektorn Johan Krallis Anell, 070–268 49 36

Team Sweden Livsmedel är en plattform för alla aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, företag och branschorganisationer såväl som myndigheter. Det ska framför allt vara en tydlig plattform för näringslivet att få stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor och ett viktigt steg i att utveckla ett tätt exportsamarbete för alla inblandade aktörer

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish