Axfoundation och SLU storsatsar på framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Axfoundation och SLU storsatsar på framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Fodret står för 50–85% av klimatutsläppen från matfågel, ägg, fisk och gris i Sverige, och består ofta av mat vi människor skulle kunna äta direkt istället. I projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk undersöker nu Axfoundation och SLU tillsammans med 25 partners möjligheten att utveckla cirkulära, resurseffektiva råvaror för att skapa foder med låg klimat- och miljöpåverkan.

Målet är att sätta upp en produktion med försäljning av fisk, gris, matfågel och ägg från värphöna uppfödda på ett cirkulärt foder med låg klimatpåverkan. Under projektet kommer flera foderingredienser testas till exempel amerikansk vapenfluga och mjölmask uppfödda på restflöden från livsmedelsindustrin, mykoprotein från svamp som matats med restströmmar från skogsindustrin, blåmussla från Östersjön som inte lämpar sig för humankonsumtion, och överskott/restprodukter från produktionen av koncentrat av svensk åkerböna.

Läs hela nyheten på slu.se>>