19:e upplagan av Nordic Sensory Workshop den 25-26 april 2023

19:e upplagan av Nordic Sensory Workshop den 25-26 april 2023

Från idé till konsumtion – Hur kan sensorisk vetenskap och konsumentinvolvering användas i produktutveckling från idé till färdig produkt? 

I april har du möjlighet att träffa forskare och företag i syfta att inspireras och delta i diskussioner om hur man går från idé till konsumtion av nya produkter samtidigt som man inkluderar sensorisk och konsumentvetenskap i processen. Under tvådagarskonferensen kommer du få ta del av Inspirerande föredrag om hur sensorisk och konsumentvetenskap kan vara en del av innovationsprocessen. 

Nordic Workshop in Sensory Science äger rum den 25-26 april på Danish Technological Institute i Taastrup. Företag som Novozymes, Danish Crown, Aker Biomarine och Elopak medverkar i programmet för att berätta om sina erfarenheter och för att få i gång diskussionen. 

Läs mer här >>