Starta företag

VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG SOM ÄR I UPPSTARTSFASEN

Har du en idé, vill starta ett företag och behöver hjälp att förverkliga detta?

Välkommen att träffa någon av våra affärsutvecklare för rådgivning om hur du kan gå vidare. Vi hjälper dig genom att utvärdera de behov och förutsättningar som finns och lotsar till rätt utvecklingsresurser inom affärs-, teknik och kompetensutveckling samt finansieringslösningar. Mötet är förutsättningslöst, konfidentiellt och kostnadsfritt.

Livsmedelsacceleratorn är ingången till en mängd kompetenser såväl inom RISE som hos andra innovationsaktörer, företag och akademi. Knutet till oss finns bland annat experter för behov inom produkt- och processutveckling, patentfrågor och varumärkesutvärdering, regelverk och finansiering.

BOKA MÖTE

Inför ett möte vill vi att du fyller i detta dokument som beskriver din affärsidé:

Frågeformulär för affärsutveckling

Håll dig uppdaterad om våra aktiviteter. Följ oss på LinkedIn.