Finansiering

Finansiering för din idé, ditt projekt eller investering

Brand new WordPress theme with unlimited power and customization possibilities

Den offentliga finansieringen innebär förmånliga, men ofta relativt okända möjligheter att delfinansiera olika typer av projekt och investeringar. Stöd utgår vanligtvis som bidrag, utan krav på återbetalning. Beroende på i vilket skede ditt företag befinner sig ser behovet och möjligheterna olika ut.

BOKA MÖTE FÖR ATT PRATA FINANSIERING

Finansiering vid start

Vi går igenom de möjligheter som finns via offentlig finansiering för företag i tidiga skeden, exempelvis förstudiemedel för innovationer, såddfinansiering och aktuella utlysningar, till exempel Vinnovas ”Innovativa startups”.

Produktutveckling och innovation

För utredning av kommersiella förutsättningar, för framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer samt för att ta fram ny vetenskaplig kunskap kan små och medelstora företag söka FoU-kort från Västra Götalandsregionen eller checkar från till exempel Vinnova och Tillväxtverket som Almi distribuerar.

Investera för tillväxt

Affärsutvecklingscheckar är stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Här kan man söka bidrag för projektet som är nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.