Utveckla ditt företag

VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG SOM VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG

Driver du redan ett företag men behöver hjälp att vidareutveckla det?

Vill du utveckla din exportaffär? Vill du undersöka nya innovationsspår? Söker du information om regelverk eller kanske finansiering? Vi ger erbjuder kostnadsfri vägledning och förser dig med kunskap och kontakter för att kunna utveckla din affär. Vi hjälper dig att hitta partners till forskningsprojekt, tekniklösningar, partners för strategiska allianser och information om aktuella finansieringsmöjlighteter. Hos oss kan du även delta i seminarier, workshops och nätverk.

Från 2017 har Livsmedelsacceleratorn även stöd från EU:s regionalfond för att fokusera på kompetensutveckling. Detta innebär att vi löpande kommer jobba med kompetensutveckling inom områdena export, mervärden och digitalisering. I förlängningen ska behovsutvärdering ske för att identifiera ytterligare områden relevanta för vår målgrupp.