Case: Oumph!

Lots till resurser i uppskalningsfas

UTMANING: Som ett resultat av ökad efterfrågan på Oumph!-produkter fanns behov av att optimera processerna.

AKTIVITET: Vi lotsade till finansiering från VGR för att optimera processlinjerna, samt möjliggjorde stöd från Vinnova för att göra livscykelanalyser.

RESULTAT: Resultaten möjliggjorde expansion och kommunikation av Oumph!-konceptet. Oumph! har därefter vunnit både Årets Dagligvara och Livsmedelspriset.