Case: Mycorena

Mycorena är ett av Nordens snabbast växande bolag inom bioteknik, och har på mindre än två års tid tid etablerat sig som en stark spelare på den europeiska marknaden för alternativa proteiner. Med sin svampbaserade livsmedelsprodukt Promyc ska Mycorena vara en ledande aktör inom den globala revolutionen inom hur vi producerar och konsumerar protein, och har som vision att driva livsmedelsindustrins omställning till cirkulära och mer hållbara affärsmodeller. Genom att ersätta ekonomiskt och miljömässigt ohållbar mat med helt nya alternativ ska Mycorena göra globala värdekedjor mer miljövänliga, konkurrenskraftiga och lönsamma.

Livsmedelsacceleratorn stöttade i ansökan – Mycorena beviljades 300 000 kronor från Vinnova för att kunna vidareutveckla konceptet med hållbart protein

Livsmedelsacceleratorns funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots och att hjälpa små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland att hitta möjligheter inom produktutveckling, företagsutveckling och finansiering. I somras höll Livsmedelsacceleratorn ett webinar riktat till nystartade företag gällande Vinnovas utlysning ”Innovativa startups steg 1”. Mycorena var ett av de företag som identifierades i rätt målgrupp.

Med hjälp av de experttimmar Mycorena fick via Livsmedelsacceleratorn och inom ramen för Industriell Dynamik, kunde företaget få en individuell genomgång av utlysningen och feedback på sin ansökan.

Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups” ger möjlighet till unga företag med innovativa affärsidéer att få finansiering för att vidareutveckla lösningar som kan bida till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft. Ungefär 600 företag söker vid varje utlysningstillfälle, så konkurrensen är tuff.

Glädjande nog var Mycorena ett av de 93 företag som fick ett positivt besked från Vinnova – Mycorena beviljades 300 000 kronor och planerar att använda pengarna till att utvärdera marknadspotentialen och de regler som finns för nya typer av livsmedel.

”Vi kontaktade Livsmedelsacceleratorn för att få hjälp med ansökan till en offentlig finansieringsmöjlighet som var av högsta vikt för oss att lyckas med. Med deras hjälp lyckades vi ta hem finansieringen smärtfritt! Feedbacken på vår ansökan var genomtänkt, genomarbetad, och mycket utförlig. Dessutom var det tydligt att Livsmedelsacceleratorn har stark erfarenhet från att arbeta med ansökningar till offentliga finansieringsprojekt, och vi fick mängder av tips och råd. Med bidraget kommer vi kunna expandera vårt avgörande arbete med att få vår svampbaserade livsmedelsprodukt, Promyc, godkänd för användning som livsmedel i Sverige och EU,” säger Anton Johansson, Business Developer vid Mycorena AB.