Case: Fria Bröd

Ekonomiskt stöd inför exportsatsning

UTMANING: 

Fria Bröd var i en expansiv fas där fler och fler efterfrågade deras produkter på en global marknad. Behov fanns att utreda vilka marknader som har störst potential initialt.

AKTIVITET: 

Med stöd av Livsmedelsacceleratorn fick Fria Bröd Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar på 250.000 kr för att utreda förutsättningarna för export.

RESULTAT: 

Fria Bröd fick ett behövligt bidrag för att sjösätta sin exportsatsning och öka sin tillväxt.

https://www.fria.se/