Case: Bohus Seaculture

Livsmedelsacceleratorns lots och support gav Bohus Seaculture 300 000 kr för att utveckla sitt företag till nästa nivå

Bohus Seaculture är ett marint start-up bolag som utvecklar och odlar tång på Sveriges västkust för att kultivera och sälja till producenter och konsumenter i Sverige såväl som internationellt.

Företaget har kommit i kontakt med Livsmedelsacceleratorn genom behovsdialog och deltagande på Livsmedelsacceleratorns olika event.

I samband med Vinnovas utlysning ”Innovativa startups steg 1” genomförde Livsmedelsacceleratorn ett skypeseminarium för att informera om utlysningen och erbjuda feedback på ansökningen för att underlätta för livsmedelsföretag att söka offentlig finansiering.

Bohus Seaculture var ett av företagen som erhöll individuell support och feedback från Livsmedelsacceleratorns företagsutvecklare och kunde därmed förbättra sin ansökning.

Bohus Seacultures ansökan gick igenom och de erhöll 300 000 kr från Vinnova för att utveckla sitt företag och ta det till nästa nivå.

Bohus Seaculture var också i behov av expertis och forskare för att optimera deras produkt gällande näringsinnehåll, jod-halt och hållbarhet. Livsmedelsacceleratorn lotsade då till forskare på RISE och avdelningen för Jordbruk och Livsmedel där passande kompetens finns.

Efter ett första möte med forskarna bestämdes det att ett gemensamt projekt ska startas för att lösa företagets utmaningar och detta med delar av finansieringen som Bohus Seaculture erhöll från Vinnova.

Projektet är nu igång och detta exempel visar på hur Livsmedelsacceleratorn har hjälp ett livsmedelsföretag under flera delar av sin utveckling med ett helhetsperspektiv på deras behov och potentiella lösningar.

Vinnovas satsning Innovativa startups riktar sig till unga företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens.