Case: Arla Foods

Samverkan mellan stort och litet

UTMANING: Arla Foods var intresserade av att undersöka samarbetsmöjligheter med innovativa svenska företag inom olika intresseområden.

AKTIVITET: Med hjälp av ett stort nätverk av innovativa företag skapade Livsmedelsacceleratorn över 100 relevanta företagsprofiler som Arla fick utvärdera.

RESULTAT: 10 av de mest relevanta företagen träffade Arla under en heldag och skapade bra förutsättningar för fortsatt dialog och samarbete i nutid och framtid.

Tillsammans skapade de projektet ”På samma våglängd – LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor” och fick beviljat 2.996.000 kronor från Stiftelsen Lantbruksforskning för att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor. Projektet pågår 2017-2020.