Träffa Livsmedelsacceleratorn på Nordic Food Industry

Träffa Livsmedelsacceleratorn på Nordic Food Industry

Den 5-6 november arrangeras Nordic Food Industy – två innovationsdagar med särskilt fokus på industri, ny teknik, tekniska innovationer, produktion och förädling.

Tisdag den 5 november hålls programmet på Svenska Mässan. Här presenteras seminarier som lyfter konkreta case. Bland talarna hittar vi ett par av företagen i vårt nätverk av spännande små och medelstora livsmedelsföretag i regionen; Mycorena, Eatgood, Micvac och Härryda Karlssons Charkuteri.

Onsdag den 6 november flyttas programmet till RISE (enheten för jordbruk och livsmedel i Göteborg). Här får du ta del av inspirerande seminarier om framtidens tekniker och livsmedelsprodukter, cirkulära flöden, hållbar nutrition och hälsa. Livsmedelsacceleratorn finns på plats för att prata om vilka möjligheter som finns för utvecklingsstöd till små och medelstora livsmedelsföretag – det kan handla om att få hjälp med sin affärsutveckling, tekniska utmaningar, kontakter, lots till finansieringsmöjligheter, utbildning eller nätverk. Dagen avslutas med mingellunch och tid för enskilda samtal.

Anmälan görs via LÄNK mot en mindre avgift.