Styrgrupp

Styrgrupp

Livsmedelsacceleratorns styrgrupp säkerställer att verksamheten följer projektets övergripande mål. Styrgruppen bedömer också resultat och beslutar angående förslag om ändringar.

Styrgruppen består av:

Anna Martinsson, Savolax Eurofish AB

Assan Njie från NJIE Foods AB

Charlotte Eklund-Jonsson, RISE Jordbruk och Livsmedel

Hanna Blomdahl, Västra Götalandsregionen

Ingrid Guldbrand, Länsstyrelsen

Karin Jonsson, Chalmers

Klas Johansson, Fazer Kvarn AB (ordförande)

Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst

Tobias Kisker, Calmino Group AB

Adjungerad: Mohamed Ben Abdelhamid, Tillväxtverket 

Följeforskare: Lena Blomberg, Ochstra AB