Påverkar strukturella förändringar den svenska ölmarknaden?

Påverkar strukturella förändringar den svenska ölmarknaden?

Marknaden för öl är i stark tillväxt. Det är de senaste årens innovativa mikrobryggerier som lett till att branschen utvecklats och managementkonsulterna Macklean har tittat närmare på om de strukturella förändringarna påverkar den svenska ölmarknaden.

Macklean noterar att den totala marknaden för svenskt öl under perioden vuxit med i snitt 5 procent per år, sett till Systembolagets försäljningsstatistik mellan 2012-2018. Mest av allt växer de hantverksmässiga bryggerierna, ca 25 procent per år och microbryggerierna växte med drygt 8 procent under perioden. De stora bryggerierna har vuxit med ca 3% per år. I takt med att marknaden breddas kan det finnas anledning för stora som små bryggerier att göra en strategisk översyn av hur företaget kan förbereda sig för att skapa lönsam tillväxt rekommenderar Macklean i artikeln som finns att läsa i sin helhet på deras hemsida.