Ny möjlighet att söka extra finansiering från Vinnova för företag inom livsmedelskedjan!

Ny möjlighet att söka extra finansiering från Vinnova för företag inom livsmedelskedjan!

Företag inom livsmedelskedjan kan anmäla behov för att i etapper om upp till 100 000 kr verifiera och utveckla sin nästa innovation. Sökande företag ska vara yngre än fem år och får ha maximalt 49 anställda samt ha en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner Euro.

Vad kan pengarna användas till?

  • att ta fram och testa prototyper
  • att ta fram strategier för att skydda företagets nya idé eller projekt
  • att identifiera och pröva en hypotes om marknaden/kundnyttan, uppskatta vilka resurser och aktiviteter som krävs för att ta företaget till nästa nivå
  • att pröva olika kanaler för att nå potentiella kunder, finansiärer, partners, nätverk, talanger
  • att bygga en relation till potentiella samarbetsparter och kunder
  • att uppskatta förväntade intäkter och beräkna kapitalbehov för nästa steg
  • att identifiera och pröva styrkor och svagheter gällande validering, verifiering och utveckling av affären
  • teknisk verifiering
  • tillgång till testbäddar för exempelvis produktion

Ansökningarna behandlas löpande och verifieringsmedlen kommer att delas ut tills de är slut. Beslut meddelas fortlöpande. Projekt får starta när Vinnova godkänt företaget och projektet får fortgå som längst 6 månader från godkännande av Vinnova.

Klicka här för mer information och länk till ansökningsblanketter.