Nu kan du få 150 000 kronor för automatisering eller robotisering av din livsmedelstillverkning

Nu kan du få 150 000 kronor för automatisering eller robotisering av din livsmedelstillverkning

Jobbar du i ett tillverkande livsmedelsföretag? Här kan du söka upp till 150 000 kronor för att utveckla företagets verksamhet mot högre grad av automatisering eller robotisering.

Robotlyftet är Tillväxtverkets program för att främja automatisering och robotisering inom mindre och medelstora företag i tillverkningsindustrin. Inom ramen för Robotlyftet lanseras nu så kallade automationscheckar, vilket innebär att tillverkningsföretag med upp till 249 anställda kan ansöka om upp till 150 000 kronor för att utveckla sin verksamhet mot högre grad av automatisering eller robotisering.

Detta kan du använda stödet till:

  • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
  • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
  • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd eller testcenter
  • projektering av automationslösning
  • utbildning av personal för att säkerställa att de uppfyller kompetensnivå och krav som kan kopplas till en automationslösning

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, inköp av mjukvara, generell produktutveckling, licenskostnader, resor, marknadsföring/försäljningsinsatser.

Inför ansökan kan företagen få kostnadsfri hjälp med förutsättningsstudie, coachning och rådgivning av externa experter i IUC:s regi. Man kan ansöka även om man gjort sin förutsättningsstudie utan hjälp av IUC.

Vem kan söka?

  • Tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 – 33
  • Företaget ska ha 2-249 anställda, uppfylla EUs SMF-definition gällande omsättning och koncernoberoende och ha en ekonomiskt sund ställning
  • Notera att företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2) inte kan söka.

Hur mycket kan man söka?

En automationscheck innebär att företag med upp till 49 anställda, som tagit in en offert på extern expertis, kan ansöka om pengar motsvarande 75 procent av offerten. Företag med 50 till 249 anställda kan ansöka om pengar motsvarande 50 procent av offerten. Maxtaket är dock alltid 150 000 kronor.

Hålltider

Utlysningen av automationscheckar är öppen fram till den 30 juni 2021. Ansökningarna tas in löpande så länge pengar finns kvar. Sista dag för slutrapportering av genomförda projekt är 31 oktober 2021.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta våra företagsutvecklare för mer information.