Livsmedelsföretagen söker kontakt med dig som tillverkar glutenfria produkter och måltidsersättningar

Livsmedelsföretagen söker kontakt med dig som tillverkar glutenfria produkter och måltidsersättningar

Sedan en tid diskuteras i Bryssel en förändring av tillsatsreglerna för bl a glutenfria produkter och måltidsersättningar. Förändringen är enbart lagteknisk, men riskerar att oavsiktligt försämra dagens välfungerande regler. Livsmedelsföretagen arbetar intensivt för att bibehålla dagens lagstiftning men ser en klar risk för att resultatet inte kommer gå vår väg. Livsmedelsföretagen vill därför gärna komma i kontakt med fler företag som tillverkar dessa produkter för att få mer underlag och argument i frågan.

Mer information hittar du på Livsmedelsföretagens hemsida.