Livsmedelsacceleratorn skapar skillnad för Västsvenska livsmedelsföretag

Livsmedelsacceleratorn skapar skillnad för Västsvenska livsmedelsföretag

270 företag har deltagit i kompetenshöjande aktiviteter, 210 företag har fått unika behovsdialoger, 33 utvecklingsprojekt har startats och 113 nya arbetstillfällen har skapats. Framgångarna låter inte vänta på sig när effekterna av Livsmedelsacceleratorn 2017-2019 presenteras. Och det i Sveriges tredje största industribransch där vi kan bekräfta att det går bra för livsmedelsbranschen i Västsverige.

Livsmedelsacceleratorns övergripande mål är att stärka konkurrenskraften hos Västra Götalandsregionens små och medelstora livsmedelsföretag och därmed bidra till hållbar utveckling i Västra Götalands livsmedelsbransch. Arbetet grundar sig i den uppsökande verksamheten där Livsmedelsacceleratorn genomför behovsdialoger med företag för att kunna identifiera utvecklingsmöjligheter och eventuella behov av innovationsstöd, forskning, partners, infrastruktur eller finansiering i den fas de befinner sig i. Därefter lotsar Livsmedelsacceleratorn företaget vidare till relevant kompetens eller finansiär. Livsmedelsacceleratorn erbjuder även kompetenshöjande insatser i form av seminarier, workshops och nätverksträffar.

Företag som varit i kontakt med Livsmedelsacceleratorn har högre tillväxttakt än genomsnittet bland livsmedelsindustrin i Sverige såväl som regionen

Livsmedelsacceleratorn har funnits sedan 2014 och varje år har projektets företagsutvecklare kontakt med ca 150 livsmedelsföretag i Västra Götaland. I Västra Götalandsregionen finns 392 företag inom målgruppen för Livsmedelsacceleratorn, där storgöteborg dominerar i antal.

Livsmedelssektorn i Västsverige innefattar hela kedjan från hav & jord till konsumentens bord. Det finns överlag många livsmedelsaktörer inblandade i samma värdekedja, allt från bonden till konsumenten, som väljer att köpa slutprodukten i affären. Många av dessa aktörer verkar isolerat från varandra och med begränsad insikt i andra delar av värdekedjan. Genom Livsmedelsacceleratorns erbjudande som behovsdialoger och kompetenshöjande insatser skapas möjlighet till bl.a. samverkan och tillgång till expertkunskap och finansiering för livsmedelsföretagen i västsverige. Något som visat sig ge effekt på företagens utveckling. I en undersökning gjord av Livsmedelsacceleratorn där 33 företag ingick (slumpvis utvalda bland de företag som tagit del av Livsmedelsacceleratorns erbjudanden 2016-2018.). Framgångarna blev tydliga när omsättningen år 2016 jämfördes med år 2018:

  • 27 av 33 företag har en tillväxt på i genomsnitt +28% (totalt 436 miljoner kronor)
  • 1 företag har avvecklat sin verksamhet
  • 5 företag visar negativ utveckling, omsättningen tappar mellan -2% och -14% (totalt -36 miljoner kronor)

Företagen har själva svårt att se den direkta kopplingen mellan de aktiviteter som Livsmedelsacceleratorn erbjuder och effekter i företagen som exempelvis omsättningsökning. Men faktum kvarstår – de företag som har varit i kontakt med Livsmedelsacceleratorn under projektperioden 2017–2019 har en högre tillväxttakt än genomsnittet bland livsmedelsindustri i Sverige såväl som i regionen.

– De effekter vi ser är resultatet av långsiktigt arbete som grundar sig på målgruppens behov, samverkan och branschkunskap. Att vi ser till företagens utmaningar och lotsar dem till vårt nätverk med experter, kunskap och finansiering är det som gör det framgångsrikt. Att vi gör skillnad och fyller ett behov är enormt stimulerande och hjälper oss att utveckla Livsmedelsacceleratorns erbjudande för kommande perioder, säger Susanna Moore, verksamhetsledare Livsmedelsacceleratorn 2017-2019. 

Ladda ner som pdf