Livsmedelsacceleratorn erhåller fortsatt finansiering för 2020

Livsmedelsacceleratorn erhåller fortsatt finansiering för 2020

Nu är det klart att RISE Jordbruk och livsmedel får fortsatt stöd från Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket (ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden) för att driva Livsmedelsacceleratorn under 2020.

Jag är mycket glad över detta besked som innebär att vi under 2020 fortsatt kommer att stötta små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland med lotsning och matchning inom affär, teknik, kompetens och finansiering, säger Susanna Moore, verksamhetsledare för Livsmedelsacceleratorn.

Livsmedelsacceleratorn har funnits sedan 2014 med uppdrag att förmedla kontakt och stötta samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor. Målgruppen är små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland med tillväxtambition. I nätverket ingår för närvarande 385 företag och varje år träffar Livsmedelsacceleratorns företagsutvecklare ca 180 företag i enskilda dialoger eller genom de nätverk, seminarier och mötesplatser som projektet arrangerar. Det övergripande målet är att bidra till att stärka företagens konkurrenskraft som på sikt skapar nya jobb i Västra Götalandsregionen.

Fokus för verksamhetsåret 2020 kommer att vara att skapa bryggor mellan företagen och forskning och innovation. Livsmedelsacceleratorn ska också skapa plattformar för kompetensutveckling inom tre speciellt utvalda områden: hållbar produktion, digitalisering & automation samt hälsa & smak. Detta är områden som företagen själva efterfrågar kompetensutveckling inom, likväl som det ligger i linje med det strategiska området kunskap och innovation som den nationella livsmedelsstrategin lyfter.

Du vet väl att…

  • Livsmedelsbranschen är Sveriges tredje största industri och omsätter 191 miljarder SEK. Antal anställda uppgår till 48 000 personer i ca 4 600 livsmedelsföretag. Småföretagen dominerar och endast 650 företag har fler än tio anställda, enligt branschfakta från Livsmedelsföretagen.
  • Livsmedel och gröna näringar är en viktig satsning inom Västra Götalandsregionens arbete för långsiktig hållbar utveckling. Fokus ligger på utveckling av produktionen, kompetensförsörjning och goda matvanor.
  • Västra Götaland är länet med störst jordbruksareal i Sverige med 18 procent av åkermarken och 14 procent av betesmarken. Cirka 20 procent av alla livsmedel produceras i Västra Götaland.