Innovationsledning – Vägen till styrning och långsiktig lönsamhet för Rybergs Charkuteri AB

Innovationsledning – Vägen till styrning och långsiktig lönsamhet för Rybergs Charkuteri AB

Innovationsledning används för att strukturera innovationsprocessen och skapa långsiktig lönsamhet – Att ta reda på vart man befinner sig. För vad tror du händer med ditt företags omsättning om ni fortsätter på samma sätt som ni gör i dag, 5-10 år framåt? Stiger, stagnerar eller sjunker den?

På Rybergs Charkuteri AB har man många järn i elden på det där härliga sättet som man har i mindre livsmedelsbolag. Sedan Magnus Holmström tog över som VD har han bl a arbetat med att strukturera upp olika arbetsprocesser, där de bland annat genomfört en Innovationsanalys, via projektet Swennis, tillsammans med Livsmedelsacceleratorn och RISE under våren. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Magnus om hur han upplevde arbetet:

Hur uppstod ert intresse för innovationsanalys?
Det var när vi fick DLF:s innovationsrapport presenterad för oss, där man gjort en genomlysning av 500 bolags innovationsförmåga. Vi ville benchmarka mot den och få ledningsgruppen att bidra till arbetet med våra innovationer. Det intressanta är ju att se hur man förhåller sig- att göra en självskattning. Vi i ledningsgruppen svarade på ett antal frågor, där alla svarade utifrån sin egen uppfattning och det visade sig att vi hade en hel del spridning i svaren, att vi inte var riktigt samsynta i alla delar. Vi insåg att vi behövde sätta en process/ett arbetssätt för hur vi ska arbeta med innovationer.

Hur mycket tid spenderade ni i projektet?
Sammanlagt blev det nästan 2 heldagar för oss alla i ledningsgruppen.

Vad tyckte ni om arbetet/insatsen och vad gav det?
Det var över förväntan. Det var en bra blandning av teori, strategi och enkel handfasthet som kompletterades med erfarenhet från branschen, för att det inte skulle bli alltför teoretiskt. Vi var från början tydliga med att vi ville ha hjälp med att få fram en process, ett konkret förslag med mallar anpassade efter vår storlek och resurser. Och det fick vi.

Har ni förändrat något i ert arbetssätt efter att ni blev klara med innovationsanalysen?
Ja. Vi har tagit fram en process för innovation som vi ska jobba efter, och kommer att introducera den på en idédag på företaget. Inför dagen har alla fått en ”hemläxa” där de ska ta fram två till tre idéer per person. Idéen ska beskrivas på en sida och innehålla delar såsåom insikt, en idébeskrivning, varför man tror att det är en bra idé, vem som ska köpa den och när och vad vi ska tillföra med idéen. Det kan låta enkelt, men det krävs ju lite tid att vässa fram sin idé på ett kort och koncist sätt och vad den ska tillföra konsumenten. Det är lite som det kända citatet ”Jag ville skriva ett kortare brev, men jag hade inte tid så det blev ett långt brev”.

Hur kan innovationsledning, så som analysen, hjälpa ett företag långsiktigt
Framförallt handlar det om att bli överens om nuläget, att få insikt om vart man befinner sig idag, hur bra man är och vad man behöver utveckla. Därefter handlar det om vad man ska göra och ta fram målsättningar för det och därefter få igång en process som genererar ett flöde i den riktningen. Men allt är ju inte bara processen. Klimatet på företaget måste vara tillåtande, så att man får ett konstant flöde av idéer. Det kräver att man jobbar på ett visst sätt.

Vilka fördelar ser ni med att arbeta systematiskt med innovation?
Att det ger styrning, huret och ett sätt att värdera potential. Har du ingen styrning eller process är det risk att man springer och bara gör. Förvisso leder det till att man blir snabbfotad, men det är ofta kostsamt och du är inte säker på att du satsar på rätt idé. Man behöver därför ha en styrning, en process och något sätt att dokumentera det på. Får man ordning på det kan man vara både experimentell, snabbfotad och pricksäker, men på ett sätt som inte blir lika kostsamt.

Vill du också genomföra en innovationsanalys?

Tillsammans med Livsmedelsacceleratorn kan du ta nästa steg i ditt företagets utveckling. Våra experter hjälper dig att strukturera innovationsprocessen och på så sätt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet. I projektet Swennis, som finansieras helt av Europeiska kommissionen, ingår att vi tillsammans med dig arbetar för att du ska få:

  • Nulägesanalys över er innovationsförmåga. 
  • Detaljerad rapport som visar styrkor och svagheter jämfört med konkurrenter. 
  • Handlingsplan för att främja styrkorna och minska svagheterna inom innovationsledning som en drivkraft för tillväxt. 

Vi erbjuder också stöd i implementeringen av handlingsplanen.

Erbjudandet riktas till bolag med minst fyra årsredovisningar bakom sig och minst 15 anställda.

Kontakta Livsmedelsacceleratorns företagsutvecklare Martin Hesselgren för mer information om du är intresserad av att prata om möjligheterna med innovationsledning i ditt företag.