Inbjudan till workshop i affärsmodellering – optimera din väg till marknaden

Inbjudan till workshop i affärsmodellering – optimera din väg till marknaden

Livsmedelsacceleratorn har nu, i samarbete med Industriell Dynamik och Connect Sverige Region Väst, möjligheten att bjuda in till en workshop i Göteborg onsdagen den 21 november.

 

Vår workshop inom affärsmodellering är ett gyllene tillfälle för dig som vill lära dig mer om hur man optimerar affärsutvecklingen mot en tydlig kund eller marknad.

Vi jobbar enligt Business Model Canvas-metoden där företagets egna affärsmodell kartläggs utifrån ett antal nyckelelement: partners, aktivitet, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar.

Syftet med workshopen är att förbättra företagets affärsmodell och synliggöra styrkor och svagheter i affärsidén. Målet är även att kartlägga kommande aktiviteter som kan stärka affärspotentialen, samt hur dessa aktiviteter kan genomföras. Alla deltagande företag arbetar utifrån sitt eget företag och sin egna affärsidé.

Workshopen vänder sig i första hand till små och tidiga livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen och är kostnadsfri för avsedd målgrupp.

 

Hålltider för dagen:

9:30 Ankomst, kaffe

10:00 Start Block 1: Fokus idag

12:00 Lunch

12:45 Start Block 2: Fokus framtid

15:00 Avslut

 

Ansök via LÄNK HÄR, senast den 11 november 2018. Max 6 företag blir antagna.

HÄR hittar du inbjudan som PDF.

 

Vid frågor, kontakta Susanna Moore, 070-386 6612, susanna.moore@ri.se