Här får du hjälp att ta dig ut på nya marknader

Här får du hjälp att ta dig ut på nya marknader

Behöver du hjälp med frågor kring exempelvis EU-finansiering och EU-direktiv, IPR-frågor, CE-märkning, tull och moms eller annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden? Behöver ditt företag nå nya kunder och hitta nya leverantörer? Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. Syftet är att öka internationaliseringen, vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av företagen.

Välkommen att kontakta någon av våra företagsutvecklare för mer information.