Globala mat- och dryckestrender 2030

Globala mat- och dryckestrender 2030

Nyligen publicerades trendrapporten ”Global Food and Drink Trends 2030” där marknadsanalysföretaget Mintel tagit hjälp av sitt globala nätverk av analytiker för att se på vilka trender som kommer att vara styrande för konsumenternas köpbeteende under nästa decennium.

Trenderna utgår från troliga förändringar i konsumentbehov, produktinnovation, företagsinsatser och samhälle under de kommande tio åren, och ger uppslag och tankar kring hur du som företagare kan anpassa dig till de förutspådda förändringarna. Utgångspunkten för de trender som identifierats är att konsumenterna liksom idag kommer kräva tillfredsställande smak och överkomliga priser vad gäller både mat och dryck.  Men, utöver det, vilka fler faktorer kommer påverka konsumenters köpbeslut den kommande tioårsperioden?

Under det kommande decenniet kommer konsumenterna att vara hungriga efter ledarskap och påvisbar förändring i miljöfrågor, etiska affärsmetoder, folkhälsa och andra viktiga orsaker. Konsumenter kommer att belöna företag som vidtar åtgärder och förbättrar viktiga samhällsfrågor. De företag som kommer att vinna de kommande tio åren kommer att vara de som drivs med den nya eran av medveten konsumtion. Morgondagens medvetna konsumenter letar efter miljövänliga förpackningar och produkter samtidigt som de söker vägledning för att göra sina dieter mer hållbara.

– Jenny Zegler, expert på trendanalysföretaget Mintel.

I rapporten presenterar Mintel tre trender som experterna tror kommer att forma den globala mat-, dryck- och livsmedelsmarknaden fram till 2030:

  1. Framgångsrika företag kommer att vara de som förbättrar planeten och dess befolkning hälsa.
  2. Teknik gör det möjligt för konsumenter att konstruera hyperindividualiserade metoder för fysisk och mental hälsa.
  3. Konsumenternas förtroende för livsmedelsvetenskap och teknik kommer att stärkas, eftersom dessa blir viktiga verktyg för att rädda vår livsmedelsförsörjning.

Rapporten är gratis att ladda ner via Mintels hemsida och ger flera goda insikter för både små och medelstora företag om förändringar i konsumentbeteende som kan vara viktiga att känna till för att kunna skapa långsiktighet i företagandet samt också erbjuder nya affärsmöjligheter och nya vägar för att nå tillväxt.

Ladda ner rapporten här.