Förlängd ansökningsperiod våren 2020 för FoU-kort

Förlängd ansökningsperiod våren 2020 för FoU-kort

28 februari, 2020 Finansiering 0

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till projekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Upp till 700 000 kronor i stöd (50% medfinansiering) kan lämnas till företag som jobbar med en disputerad forskare/expert. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad. Ansökningsperioden har förlängts med 3 dagar och stänger nu 2020-03-11.