Förlängd ansökningsperiod våren 2020 för FoU-kort

Förlängd ansökningsperiod våren 2020 för FoU-kort

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till projekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer.

Upp till 700 000 kronor i stöd (50% medfinansiering) kan lämnas till företag som jobbar med en disputerad forskare/expert. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad. Ansökningsperioden har förlängts med 3 dagar och stänger nu 2020-03-11.