Finansieringsmöjlighet från Vinnova för innovationsprojekt i företag

Finansieringsmöjlighet från Vinnova för innovationsprojekt i företag

Vinnova har nu öppnat en utlysning där de erbjuder finansiering för små och medelstora företag som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få.

Projekten ska leda till produkter, tjänster eller processer som är nya eller väsentligt bättre än vad som redan på marknaden, har stor kommersiell potential och som är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.

Vad kan man söka för?

Utvecklingsaktiviteter, exempelvis framtagning av prototyper, demo, testning och validering av nya produkter, tjänster eller processer.

Hur mycket kan man söka?

Upp till 2 miljoner kronor, dock max 50 procent av projektets stödberättigande kostnader (om projektet går på 4 miljoner kronor – sök 2 miljoner; om projektet går på 200 000 kronor – sök 100 000 kronor).

Vem kan söka?

Aktiebolag med upp till 249 anställda och driftställe i Sverige. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen.

Sista ansökningsdag är den 3 december kl 14:00 och projektet får starta tidigast 26 mars 2020.

Här finns en kort presentation av erbjudandet

Mer information på Vinnovas hemsida.