Fem konkreta tips till dig som vill starta ditt arbete med sensorik

Fem konkreta tips till dig som vill starta ditt arbete med sensorik

Hur påverkar smak, doft, känsla, ljud och utseende en produkt? Hur kan förändrade sensoriska egenskaper påverka försäljningen? Vad säger konsumenten och hur fungerar egentligen en tränad sensorisk panel? När Livsmedelsacceleratorn den 10 Juni bjöd in till en eftermiddag med introduktion till sensorik fick deltagarna bland annat svar på ovan frågor, genom att teori blandades med praktiska övningar och tester.

Men det var inte självklart att seminariet Introduktion till sensorik med RISE-experterna Penny Bergman och Cecilia Norman skulle vara en del av vårt program under våren när alla seminarier fick ställas om till digitala kanaler. Med sensorik är det ju så otroligt viktigt med upplevelsen och att faktiskt få arbeta med sina sinnen. Sensorik analys är ju en vetenskaplig disciplin som framkallar, mäter, analyserar och tolkar reaktioner på egenskaper hos livsmedel och andra material genom just våra sinnen; syn, smak, lukt, hörsel och känsel. Men skam den som ger sig! Genom att i förväg skicka ut praktiska kit till deltagarna kunde vi (trots lite teknikproblem) genomföra ett lyckat seminarium.

Att starta med redan nu
För en del av deltagarna var detta helt ny kunskap att sätta tänderna i, medan det för andra fanns delar de kände igen sig i eller redan arbetade med i sina företag. 100% av de som svarade på enkäten tyckte att seminariet var relevant. 85,7% ansåg att de fått ny kunskap och 90,5% tyckte att de fått tips eller verktyg att direkt applicera på sin verksamhet. Med de betyget är vi glada över att vi kunde genomföra seminariet.

Livsmedel är en fantastisk produkt att få möjligheten att arbeta med. En produkt som våra kunder tar in med alla sina sinnen!  Använder vi oss av det i vårt arbete med produkten har vi större möjlighet att lyckas. Men hur ska man egentligen göra för att börja jobba med sensorik?

Penny Bergman och Cecila Norman ger här nedan fem konkreta tips som ni kan starta med redan idag:

Arbeta med det sensoriska språket för era produkter (konsensus profilering). Beskriv för konsumenten vad de kan förvänta sig att er produkt smakar, hur den känns i munnen och hur den doftar.

Använd sensoriska metoder (skillnadstester) för att se om förändringen hos produkten ger sensoriska skillnader. Ändrar ni receptur på en produkt, men vill att den ska upplevas utan skillnad är det bra att undersöka det innan lansering.

Börja arbeta med en sensorisk panel. Vill ni ha subjektiva åsikter som om produkten är prisvärd, bra eller god, är det en konsumentpanel ni ska använda. Är ni istället ute efter objektivitet som tex vad en produkt verkligen doftar – ska ni använda er av en analytisk panel.

Arbeta strukturerat

Involvera era konsumenter tidigt i produktutvecklingen (konsumentstyrd produktutveckling). Ta reda på vad det är era konsumenter vill ha och gillar.

En mycket bra sak med sensorikarbetet är att det går att börja i liten skala och sedan utveckla det efter hand. Det krävs inga stora investeringar för att komma igång.

Välj det rum som är mest lämpat för sensorikarbete, testa personalen så ni får fram dem som har bäst förutsättningar att göra bedömningarna, lär upp en panelledare och ni är igång!

Det sensoriska språket kan snabbt förbättras genom att tillsammans sätta ord på smaker. Konsensus profilering är en metod som hjälper er att på ett strukturerat sätt arbeta tillsammans med smaken på era och andras produkter.

Produktutveckling är dyrt. Det kommer mycket nya produkter och platsen på butikshyllorna är eftertraktade av många företag. Ta tidigt in konsumentens röst i er utveckling så ökar ni era chanser att lyckas!

Lycka till!