Exportseminarium ”organisation för framgångsrik livsmedelsexport” och studiebesök hos Fazer Kvarn i Lidköping

Exportseminarium ”organisation för framgångsrik livsmedelsexport” och studiebesök hos Fazer Kvarn i Lidköping

Den 25 oktober 2018 träffas medlemmar i Exportnätverket för livsmedelsföretag i Västra Götaland. Temat för denna träff är ”Organisation för framgångsrik livsmedelsexport”. Hur påverkar företagets organisation era exportmöjligheter? Är vissa typer av organisation bättre än andra på att nå en lyckosam hållbar och långsiktig exportsatsning? Peter Bryttne från LeaderShapers kommer att ge inspiration och information kring vikten av att organisera sig rätt för att ta till vara på sin exportpotential.

Under förmiddagen kommer vi att lyssna till Fazer Kvarns erfarenheter inom export, vi kommer få en exportanalys av Business Sweden, samt en rundvandring i Fazer Kvarns lokaler. Efter lunch kommer Peter Bryttne att dela med sig av sina erfarenheter och konkreta tips inom ledarskap och organisation, och leda en workshop. Peter har en bred bakgrund inom strategiskt ledarskap, och har varit verksam inom flera branscher och länder.

Nätverket arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Business Sweden med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.

För anmälan och eventuella frågor kontakta Linus Arnold på telefon 010-5166724 eller mail linus.arnold@ri.se