En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

9 augusti, 2018 Finansiering 0

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Upp till 500 000 kr i FoU-stöd kan lämnas.

Insatserna ska tillföra företaget ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla varor, tjänster och processer, som ska ge tydliga konkurrensfördelar, t ex i form av ökade marknadsandelar, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar och/eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag.

Kontakta våra företagsutvecklare för mer information om FoU-kortet.