En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Upp till 500 000 kr i FoU-stöd kan lämnas.

Insatserna ska tillföra företaget ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla varor, tjänster och processer, som ska ge tydliga konkurrensfördelar, t ex i form av ökade marknadsandelar, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar och/eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag.

Kontakta våra företagsutvecklare för mer information om FoU-kortet.