Behöver du finansiering till ditt innovationsprojekt?

Behöver du finansiering till ditt innovationsprojekt?

Ny utlysning från Vinnova ger möjlighet till upp till 2 miljoner kronor i finansiering för innovationsprojekt. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få.

Finansiering ges för utveckling av en innovativ produkt, tjänst eller process samt för att vid behov utreda marknadsmässiga förutsättningar inför och under utvecklingsarbetet. Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för tillväxt i Sverige.

Aktiviteter ni kan söka för

  • Inför och under utvecklingsprojektet utreda marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter
  • Utreda tekniska och designmässiga förutsättningar
  • Ta fram underlag inför ett större utvecklingsarbete
  • Ta fram ny kunskap och utveckla prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer
  • Utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd

Vem kan söka?

För att vara behörigt att söka ska företaget vara ett aktiebolag med maximalt 249 anställda. Företaget ska ha driftställe i Sverige. Det tilltänkta projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och kostnaderna i projektet ska bäras av driftstället.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 miljoner kronor till ett företag. Företaget medfinansierar med 50%.

 

Sista ansökningsdag är 11 december 2018, klockan 14:00

För mer information, besök Vinnova.se