Att arbeta med en kommunikationsbyrå – hur det fungerar i verkligheten…

Att arbeta med en kommunikationsbyrå – hur det fungerar i verkligheten…

Under en frukostträff arrangerad av MIG, Marknadsföreningen i Göteborg, fick vi lyssna till MRG Wines berätta om en utmaning i deras tillväxtresa: Varumärket.

MRG Wines grundades 2013 av Moa Gürbüzer som efter många år som familjeterapeut sett konsekvenser av överdriven alkoholkonsumtion och ville göra skillnad. Idag är MRG Wines en föregångare när det kommer till alkoholfria viner av hög kvalitet.

För att kunna ta steget vidare i tillväxtresan bestämde sig MRG Wines för att göra ett riktigt omtag gällande vad de presenterar om sin verksamhet. Det var dags att bygga ett varumärke och det skulle ske med hjälp av en kommunikationsbyrå.

MRG Wines hade träffat ett antal byråer och tyckte mest att de möttes av snygga kontorslokaler, fina ord och stora team, men ingen som riktigt förstod dem. Inte gjorde det situationen bättre att MRG Wines är ett litet företag med stora ambitioner och som därför träffade större kommunikationsbyråer. ”Det är känsligt och man har ont i magen av att vara den lilla som går till den stora”, berättar Mehmet Gürbüzer, strategiansvarig på MRG Wines. Det var här de insåg att de behövde börja sin egen resa innan de kunde gå till någon annan. Med hjälp av personliga kontakter kunde de anlita ett antal experter, som på konsultbasis var med i mötena med byråerna. Alla konsulter var utvalda för sin erfarenhet inom just varumärkesbyggande. ”Då var vi helt plötsligt fler vid bordet än vad de (byrån) var”, säger Moa.

Att kommunikation är en affärskritisk kompetens innebär att det är en utmaning att upphandla extern kompetens. Det här är inget unikt för små företag, utan gäller också för stora företag. I MRG Wines fall var utmaningarna dessutom att det var privata pengar och mycket känslor inblandade – som entreprenör blir företaget ofta ”på liv och död” där varenda krona räknas.

Så vad är lösningen? MRG Wines tillsammans med den valda byrån (Stendahls med Kokokaka som underleverantör för web) vittnar alla tre om en period (6 månader!) av hårt arbete, slitsamma relationer med stor osäkerhet och många möten där man ibland var nere och petade på detaljer. ”Det kom till en punkt där vi sa nu är det dags att säga vad ni VILL ha, istället för vad ni INTE vill ha”, säger Jens Flensburg på Stendahls. Det som höll dem samman var den gemensamma viljan att jobba med värdedriven kommunikation. MRG Wines, ett företag med två dedikerade personer som vill bygga ett varumärke, ett engagemang att förändra något och som tagit fram en produkt som levererar på dessa värden. I andra ”ringhörnan” en kommunikationsbyrå som längtade efter att göra något ”som är på riktigt”. Lärdom? Det är viktigt att skapa emotionellt engagemang när man gör något. Då kan även stora och små jobba ihop.

Resultatet av arbetet mellan MRG Wines, Stendahls och Kokokaka kan ni nu se på https://mrgwines.com/