Affärsutvecklingscheckar ger dig upp till 250.000 kronor för projekt som handlar om digitalisering eller internationalisering.

Affärsutvecklingscheckar ger dig upp till 250.000 kronor för projekt som handlar om digitalisering eller internationalisering.

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Följande checkar finns för 2019:

  • Internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader
  • Digitalisering – för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjlighete

Vilka företag kan söka stöd?

Affärsutvecklingsheckarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda, har en omsättning på minst 3 miljoner kronor samt företag som har sin ekonomi i ordning.

Vad kan jag söka stöd för?

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens till företaget)
  • Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000–250 000 kronor
  • Checken kan finansiera max hälften av kostnaden – resten betalar ditt företag

Välkommen att kontakta våra företagsutvecklare för mer information.

Se här när Anna Martinsson från Savolax berättar vilken nytta de haft av Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.