Utveckla företag

VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG SOM VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG

Driver du redan ett företag men behöver hjälp att vidareutveckla det? 

Vill du utveckla din exportaffär? Vill du undersöka nya innovationsspår? Söker du information om regelverk eller kanske finansiering?

Vi ger erbjuder kostnadsfri vägledning och förser dig med kunskap och kontakter för att kunna utveckla din affär. Vi hjälper dig att hitta partners till forskningsprojekt, tekniklösningar, partners för strategiska allianser och information om aktuella finansieringsmöjlighteter. Hos oss kan du även delta i seminarier, workshops och nätverk.

BOKA MÖTE

Från 2017 har Livsmedelsacceleratorn även stöd från EU för att fokusera på kompetensutveckling. Detta innebär att vi löpande kommer jobba med kompetensutveckling inom områdena export, mervärden och digitalisering. I förlängningen ska behovsutvärdering ske för att identifiera ytterligare områden relevanta för vår målgrupp. 

Case

EKONOMISKT STÖD INFÖR EXPORTSATSNING

UTMANING: Fria Bröd var i en expansiv fas där fler och fler efterfrågade deras produkter på en global marknad. Behov fanns att utreda vilka marknader som har störst potential initialt.

AKTIVITET: Med stöd av Livsmedelsacceleratorn fick Fria Bröd Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar på 250.000 kr för att utreda förutsättningarna för export.

RESULTAT: Fria Bröd fick ett behövligt bidrag för att sjösätta sin exportsatsning och öka sin tillväxt. 

Fria Bröd AB

SAMVERKAN MELLAN STORT OCH LITET

UTMANING: Arla Foods var intresserade av att undersöka samarbetsmöjligheter med innovativa svenska företag inom olika intresseområden.

AKTIVITET: Med hjälp av ett stort nätverk av innovativa företag skapade Livsmedelsacceleratorn över 100 relevanta företagsprofiler som Arla fick utvärdera.

RESULTAT: 10 av de mest relevanta företagen träffade Arla under en heldag och skapade bra förutsättningar för fortsatt dialog och samarbete i nutid och framtid.

Arla Foods

Livsmedelsacceleratorn samverkar med stora företag för att möjliggöra partnerskap till SME

LOTS TILL RESURSER I UPPSKALNINGSFAS

UTMANING: Som ett resultat av ökad efterfrågan på Oumph!-produkter fanns behov av att optimera processerna.

AKTIVITET: Vi lotsade till finansiering från VGR för att optimera processlinjerna, samt möjliggjorde stöd från Vinnova för att göra livscykelanalyser.

RESULTAT: Resultaten möjliggjorde expansion och kommunikation av Oumph!-konceptet. 
Oumph! har därefter vunnit både Årets Dagligvara och Livsmedelspriset.

Food for Progress Scandinavia AB