Event

21 november 2018

Workshop i affärsmodellering – optimera din väg till marknaden

NÄR? 21 november 2018, KL 09:30-15:00  VAR? RISE Jordbruk & Livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg

Vår workshop inom affärsmodellering är ett gyllene tillfälle för dig som vill lära dig mer om hur man optimerar affärsutvecklingen mot en tydlig kund eller marknad.
Vi jobbar enligt Business Model Canvas-metoden där företagets egna affärsmodell kartläggs utifrån ett antal nyckelelement: partners, aktivitet, resurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmar.
Syftet med workshopen är att förbättra företagets affärsmodell och synliggöra styrkor och svagheter i affärsidén. Målet är även att kartlägga kommande aktiviteter som kan stärka affärspotentialen, samt hur dessa aktiviteter kan genomföras.

Workshopen vänder sig i första hand till små och tidiga livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen och är kostnadsfri för avsedd målgrupp.

För mer information kontakta Susanna Moore, 010-516 6612, susanna.moore@ri.se

ANMÄLANLÄS INBJUDAN HÄR (PDF)
7 december 2018

Temadag: Framtidens mat från havet – en dag om musslor, alger och ostron

NÄR? 7 december 2018, kl 10-15  VAR? Strömstad Spa & Resort

Är du nyfiken på hur vi utvecklar marknaden och skapar innovativa produkter för morgondagens konsument av det vi skördar från havet? I så fall ska du sätta ett kryssa i kalendern den 7 december och bege dig till Strömstad för en temadag arrangerad av Maritima klustret, Svinesundskommittén och Østfold Fylkeskommune. Här kommer du att få möta Paulig INCubator PINC som ger konsumentinsikter och kunskap, Ourst Shellfish berättar om sin tillväxtresa, Mikael Öster på Strömstad Spa & Resort bjuder på innovativ mat från havet och på eftermiddagen ges tillfälle att prata mer med oss från Livsmedelsacceleratorn, om till exempel finansieringslösningar.

Temadagen vänder sig i första hand till små och tidiga livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen och är kostnadsfri för avsedd målgrupp. 

För mer information kontakta Maria Åberg, 010-516 6984, maria.aberg@ri.se

Förhinder?

Livsmedelsacceleratorn gillar människor men inte matsvinn, så om du av någon anledning behöver ställa in ditt deltagande på ett seminarium eller event – meddela oss!
Vi tillämpar en så kallad no show-avgift vid utebliven närvaro. Om du inte kan komma på ett evenemang som du är anmäld till, är det viktigt att du avbokar senast 24 timmar innan start. Detta för att vi ska kunna planera med föreläsare, lokaler, förtäring och personal. Om du uteblir och inte har avanmält dig i tid utgår en avgift på 300 kr, om inte annat specifikt anges.
Kom ihåg att du alltid har möjlighet att skicka en kollega i ditt ställe, då utgår ingen avgift.
Avanmälan görs till livsmedelsacceleratorn@ri.se eller avsändaren i din inbjudan.

AVANMÄLAN
25 oktober 2018

Seminarium: Organisation för framgångsrik livsmedelsexport

DETTA SEMINARIUM HAR REDAN VARIT

Träff för medlemmar i Exportnätverket för livsmedelsföretag i Västra Götaland.
Temat för denna träff är ”Organisation för framgångsrik livsmedelsexport”.  Peter Bryttne från LeaderShapers kommer att ge inspiration och information kring vikten av att organisera sig rätt för att ta till vara på sin exportpotential. Klas Johansson på Fazer Kvarn kommer även berätta om hur exportmöjligheterna har påverkats av att gå från ett fristående mindre bolag (Frebaco) till att vara en del av en större koncern. Maria Varnauskas från Business Sweden kommer att berätta om nya möjligheter inom Try Swedish satsningen.

Nätverket arrangeras av Livsmedelsacceleratorn tillsammans med Business Sweden med finansiering av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen och vänder sig till livsmedelsföretag i Västra Götalandsregionen med en befintlig exportverksamhet. Träffarna är kostnadsfria för avsedd målgrupp.

För mer information kontakta Linus Arnold, 010-516 6724, linus.arnold@ri.se

27 september 2018

Challenge workshop om matsvinn, ”från svinn till win”

DETTA SEMINARIUM HAR REDAN VARIT

Vi välkomnar aktörer i livsmedelskedjan för att väcka tankar kring hur man kan jobba med svinn och andra sidoströmmar som ny affärsmöjlighet. På förmiddagen samkör vi eventet med RISE och lyssnar in spännande föreläsningar bland annat Michiel Kernkamp (Nestlé) om hur man kan minska matsvinn och öka livsmedelsanvändandet, Linnéa Axelsson (Findus) om inspiration för minskad kassation, Amanda Persson (Flextrus) om matsmarta förpackningar, samt exempel från RISE’s matsvinnsarbete i olika projekt. På eftermiddagen fokuserar vi på behov hos små och medelstora företag med inspirationsföreläsningar, workshop och med information om finansieringsmöjligheter inom området. Det blir även gott om tid för att nätverka och knyta nya kontakter. Varmt välkomna!

Din anmälan vill vi ha senast den 21 september. Seminariet är kostnadsfritt.

För eventuella frågor, kontakta Linnea.Qvirist@ri.se

Anmälan (STÄNGD) Läs programmet här (pdf)
21 SEPTEMBER 2018

Inspirationsseminarium om digitalisering

DETTA SEMINARIUM HAR REDAN VARIT

Nu bjuder Livsmedelsacceleratorn in till ett seminarium om digitaliseringens möjligheter för dig som livsmedelsföretagare. Du får lyssna till bland annat Märta Jansdotter (VD på Gröna Gårdar) och Ellinor Wetterblad (Marketing Manager på Diglias, tidigare Digital Brand Manager på Santa Maria) berätta om deras arbete med digitalisering. Dessutom kommer representanter från bland annat Acosens, SMPLX och RISE berätta om olika case och digitala lösningar för livsmedelsbranschen. Livsmedelsacceleratorn kommer också att berätta om finansieringsmöjligheter och pågående utbildningsinitiativ inom området. Det blir även gott om tid för att nätverka och knyta nya kontakter. Varmt välkomna!

Din anmälan vill vi ha senast den 14 september. Seminariet är kostnadsfritt.

För eventuella frågor, kontakta Linnea.Qvirist@ri.se

ANMÄLAN (STÄNGD) Läs programmet här (pdf)